Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on ymmärtäminen.
 

Vaadin teksteiltä ymmärrettävyyttä. Pyydän vaihtamaan termit yleiskielen sanoihin ja pitkät ilmaukset lyhyihin luettavuuden lisäämiseksi. Mutta paraneeko ymmärrettävyys näillä keinoin? Ymmärtämiseen vaikuttavat myös monet tekstinulkoiset seikat kuten lukijan tiedot. Britt-Louise Gunnarsson havaitsi lakikieltä tutkiessaan, että tekstin pintatasoon tehdyt kielelliset muutokset eivät juuri helpottaneet ymmärtämistä. Lukeminen etenee eri ymmärtämistasojen kautta kirjoitusmerkkien, sanojen ja lauseyhteyksien tulkinnasta koko tekstin tarkoituksen jäsentymiseen. Syvällisen ymmärtämisen vaiheessa lukija ymmärtää, mihin toimiin tekstin pitäisi johtaa. Gunnarsson havaitsi tutkimuksessaan, että alempien tekstitasojen muutokset eivät testeissä parantaneet ymmärrettävyyttä, vaan muutosten oli kohdistuttava ylempiin tasoihin, esimerkiksi siihen kenen näkökulmasta sisältöä lähestytään. Luettavuustekijät vaikuttivat pintapuoliseen ymmärtämiseen, kun taas näkökulmalla oli vaikutusta syvällisempään ymmärtämiseen. Lakiteksteissä se tarkoitti sitä, että ymmärrettävyys parani, kun asiaa tarkasteltiin kansalaisen, ei tuomioistuimen näkökulmasta.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras