Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on määritejono.
 

Liiat määritteet vaikeuttavat varsinkin hallinnon tekstejä. Määritteillä tekstiin salakuljetetaan lisätietoja, joille ei haluta antaa oman lauseen tuomaa painoarvoa (esim. Seuraavaksi keskustellaan yhdistyksen hallituksen kokouksessa 31.5. käsitellystä Matti Korhosen aloitteesta). Pari määritettä lukija sietää hyvin, mutta useammat kuormittavat lyhytmuistia liikaa. Lukija haluaa saada nopeasti selville lauseen pääjäsenet: kuka tekee ja mitä. Lisäksi jos yhteen kuuluvat sanat etäännytetään toisistaan, lukijan ajatuksenkulku katkeaa ja ydin katoaa (esim. Yhteenveto henkilöstömuutosten tukiryhmän tekemien virastovierailujen perusteella kootuista muutosten toteuttamista edistävistä tekijöistä). Peräkkäiset partisiippi- ja sijamuodot vielä mutkistavat asiaa (esim. Yksi Euroopan unionin neuvoston kulttuurialan eurooppalaisen yhteistyön työsuunnitelman viidestä painopistealueesta). Miten sitten määritejonot puretaan? Käytetään niiden sijasta reilusti sivulauseita.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras