Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on kuntasome.
 

Kuntaliitto julkisti 8. huhtikuuta tämänvuotisen sosiaalisen median kyselynsä tulokset. Kyselyyn vastasi 320 kunnasta 170. Suuret kunnat käyttävät sosiaalista mediaa enemmän kuin pienet, ja ne myös vastasivat kyselyyn pieniä useammin. Selvästi eniten käytetään Facebookia, mutta yli 50 000 asukkaan kunnat viestivät myös Twitterissä ja YouTubessa. Aikaisempien selvitysten tapaan aktiivisimpia hyödyntäjiä ovat nuorisotoimi ja kirjasto, mutta keskushallintokin on kärjen tuntumassa. Käyttötavat painottuvat edelleen tiedotukseen sekä markkinointiin, ja asiakaspalvelu samoin kuin osallistaminen jäävät vähemmälle huomiolle. Peräti 59 % kunnista ei ole tehnyt strategiaa tai suunnitelmaa sosiaalisen median käytöstä, mikä osaltaan selittää, miksi usein on ajauduttu perinteiseen yksisuuntaiseen tiedottamiseen. Vuorovaikutteinen viestintä vaatii julkisilla aloilla laajempaa ajattelun muutosta, mutta toisaalta käyttötavat kehittyvät, kun ensin välineet on otettu haltuun.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras