Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on Wikispaces.
 

Verkkokirjoittamisen kurssilla tuli kokeiltua ensimmäistä kertaa laajemmin Wikispaces-palvelua. Wikispaces on kolme vuotta vanha, ja jäsenenmäärä ylitti juuri toukokuussa miljoonan. Palvelu tarjoaa opettajille vapaasti käyttöön wikin, jonne voi luoda kokonaisen kurssin, jaettavan materiaalin tai ryhmätyöalueen. Tämäntapaiset palvelut ovat hyödyllisiä ja tarjoavat kiinnostavia kevyitä vaihtoehtoja laajoille oppimisalustoille. Opetuksen näkökulmasta palveluun liittyvät yleiset wikien edut ja haasteet. Hyviä puolia ovat yhteisöllisyys, helppous ja täsmäpalaute. Pulmia aiheuttavat pitkän päälle motivointi ja osallistumisen epätasaisuus. Erityistä huomiota opettajan on wikityöskentelyssä kiinnitettävä toiminnan jäsentämiseen; ohjeiden sekä aikataulujen on oltava täsmällisiä ja oppijan on tiedettävä selkeästi, mitä häneltä kulloinkin odotetaan. Auttaisiko yleismaailmalliseen no-show-ongelmaan ryhmän jäsenten selkeä työnjako? Kokeillaan.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras