Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on yhteisöllinen.
 

Yhteisöllisyys on verkkotoiminnan ydintä, mistä kertoo esimerkiksi se, että lähes kaikkien verkkokurssien pedagogiseksi tausta-ajatukseksi ilmoitetaan yhteisöllinen oppiminen tai yhteistoiminnallinen oppiminen. Yhteisöllisessä oppimisessa (engl. collaborative learning) koko kurssi työskentelee saman aiheen parissa ja tuottaa siitä yhteisesti uutta tietoa. Yhteistoiminnallinen oppiminen (engl. cooperative learning) taas tapahtuu pienissä ryhmissä, joissa tehtävät jaetaan jäsenten kesken. Yhteisöllisessä oppimisessa korostetaan itse tiedon tuottamisen prosessia, yhteistoiminnallisessa taas pienryhmän jäsenten erillisistä tuotoksista koottua yhteistyön tulosta. Itse asiassa yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista käytetään usein toistensa sijasta, ja sangen yleisesti yhteisöllinen tarkoittaa kurssin määreenä lähinnä vain hyvää, laadukasta.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras