Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on strategiakieli.
 

Strategia pyrkii kattamaan kaiken, siksi sen jokainen virke on vaarassa muuttua loppumattomaksi luetteloksi. Mitään tai ketään ei tahdota unohtaa, siksi joka osapuoli lisää jonoon uuden asian, ilman että kukaan piittaa viestinnän vähemmän on enemmän -periaatteesta. Totuttuun tapaan myös tietoyhteiskuntastrategia on täynnä rinnastuksia: Kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa keskeisessä asemassa ovat palvelusektorin uudistumiseen, ihmisten elämänlaatuun sekä kansakunnan ja yritysten kestävän kilpailukyvyn kehittämiseen tähtäävät linjaukset ja toimenpiteet. Strategiassa näitä teemoja lähestytään osaamisen kehittämisen, olemassa olevan ja uuden tiedon soveltamisen, luovuuden ja innovatiivisuuden, rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten, verkostoitumisen sekä teknologian hyödyntämisen ja kehittämisen näkökulmista. Strategiaa olisi helpompi lukea ja ehkä myös soveltaa, jos tekijät rohkenisivat päättää, puhuvatko linjauksista vai toimenpiteistä, luovuudesta vai innovatiivisuudesta, hyödyntämisestä vai kehittämisestä. Vaikea on myös ymmärtää, miksi ei puhuta tiedon soveltamisesta vaan olemassa olevan ja uuden tiedon soveltamisesta. Mitähän muuta tietoa voi soveltaa kuin olemassa olevaa ja tulevaa?


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras