Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on syväkeskustelu.
 

Parhaillaan vedämme Satu Nurmelan kanssa wikissä verkkokurssin suunnittelukoulutusta normaalikoulun opettajille. Halusimme katsoa, kuinka hyvin wiki soveltuu koko kurssin oppimisalustaksi. Kommentoin soveltuvuutta kurssin päätyttyä, mutta nyt puhun viimeviikkoisella verkkoluennolla esiin tulleesta asiasta. Eräs osallistujista kysyi, miten verkkokeskustelua voisi syventää, niin että se todella edistäisi oppimista. Kysymys on mielestäni verkko-oppimisen ytimessä, siksi palaan siihen vielä kirjallisesti. Olen ensinnäkin sitä mieltä, että vuorovaikutuksen laatu määräytyy siitä, miten tiukasti se on nivottu osaksi kurssin etenemistä. Vuorovaikutuksen täytyy tähdätä läpinäkyvästi tavoitteeseen ja viedä esimerkiksi osallistujien projektitöitä eteenpäin − se ei saa olla irrallinen lisä. Toiseksi asetelman täytyy olla sellainen, että osallistujien on pakko neuvotella keskenään, jotta he saavat työnsä tehdyksi: osallistujat voivat työstää samaa hanketta eri rooleissa tai voivat tehdä samaa mutta aineistoltaan eroavaa tehtävää. Kolmanneksi on paneuduttava välineisiin; keskustelupalstalla ei synny yhtä syvällistä vuorovaikutusta kuin wikeissä ja blogeissa, niin kuin Maija Kärnän tutkimus osoittaa. Ajatuksenvaihdon syvenemisen varmistaa valpas verkko-opettaja ja tietotyön oikea-aikainen ohjaus.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras