Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on somekanavat.
 

Olin tiistaina puhumassa Oulun kaupungin asiantuntijoille somen työkäytöstä. Eri kanaville kannattaa mielestäni asettaa omat tavoitteensa ja käyttötapansa, mutta rajoista ei ole hyvä tehdä liian tiukkoja.

Ensinnäkin asiantuntijan työkäytössä Twitter on mielestäni ykkönen. Parhaiten toimivat juuri asiantuntijoiden omat tilit, niin että esittelyssä mainitsee työpaikkansa, mutta edustaa ensisijaisesti omaa asiantuntija-alaansa ja vasta toissijaisesti työnantajaansa. Tässä asetelmassa toimintavapaus säilyy luontaisesti.

LinkedIn on esimerkiksi Oulussa rajattu ensisijaisesti rekrytointikäyttöön. Mielestäni rajaus on järkevä, vaikka mikään ei estä jakamasta palvelussa myös tapahtumailmoituksia ja toimihenkilöiden blogikirjoituksia.

Blogeilla elävöitetään kaupungin sivustoa. Toimiakseen toivotulla tavalla blogien on oltava persoonallisia puheenvuoroja ja erottava selvästi virkateksteistä. Onnistuneita julkisen alan blogeja on harvassa.

Instagram näyttää olevan ensisijaisesti matkailumarkkinoinnin kanava, mutta Oulussa käyttö on yllättävänkin monipuolista. Ilahduttavasti päivityksiin sisältyy palvelujen ja osallistamisen kannalta merkityksellistä asiaa, ei vain kauniinta otoksia. Instan vaikuttavuus kuitenkin mietityttää reaktioiden määrästä huolimatta.

YouTube-videoita käytetään Instan tavoin usein matkailumarkkinointiin. Osallistamisen kannalta tärkeitä ovat kuitenkin kokoustallenteet ja kaupunkisuunnittelun havainne-esitykset. Juuri tämäntyyppisten kovien sisältöjen esitystapoja olisi julkisen toimijan mielekästä kehittää, niin että kaupunkilaisille tarjottaisiin helppokäyttöisiä tietoiskuja osallistumisen tueksi.

Facebook-sivuja on kaupungin monilla yksiköillä. Aika harvoin sivuilla on keskustelua, vaikka kyse on matalan kynnyksen juttelupaikasta. Sisällöt ovat usein ammattimaisesti tehtyjä ja vaihtelevia, mutta eivät välttämättä pyrikään vuorovaikutteisuuteen. Ilahduttavaa on, että viime aikoina myös kaupunkisuunnittelu painokkaine sisältöineen on tullut mukaan Facebookiin, toivottavasti jatkossa Twitteriinkin.

Kaupunkien someohjeissa korostetaan sosiaalisen median merkitystä vuorovaikutuksen ja osallistumisen kanavana. Olisi tärkeää, että kanavien sisältöjä ja käyttötapoja arvioitaisiin tästä näkökulmasta eikä tyydyttäisi kukkakuviin ja toivotuksiin. Kaupungin somessa pitäisi puhua kevyesti painavaa asiaa.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras