Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on kansalaisjournalismi.
 

Kansalaisjournalismi toteuttaa viestinnässä samoja periaatteita kuin oppijalähtöisyys verkko-opetuksessa. Edellinen pyrkii siirtämään keskustelun kansalaisten ja jälkimmäinen oppijoiden näkökulmiin. Molemmat pyrkivät muuttamaan passiivisen tiedon vastaanottajan aktiiviseksi tekijäksi. Sekä kansalaisjournalismin että verkko-opiskelun lähtökohtana on keskusteluryhmä, joka käsittelee tietoa yhteisöllisesti. Keskustelun aiheet nousevat tavallisen ihmisten arjesta, ei median tai jonkin sisällönalan todellisuudesta. Journalismiryhmässä on mukana myös ammattitoimittajia ja opintoryhmässä verkko-opettajia sisällön ja pedagogiikan asiantuntijana. Toimittajien tehtävänä on paitsi tehdä juttuja asiasta myös tuoda keskusteluun mukaan virkamiehiä ja päättäjiä; verkko-opettaja ohjaa puolestaan ryhmänsä alan asiantuntijakulttuurin yhteyteen. Mielenkiintoista on se, että ryhmissä nousevat keskeisiksi yleensä samat kysymykset kuin asiantuntijoillakin, mutta näkökulma on käytännöllisempi: asiat kytkeytyvät selkeämmin ja monisyisemmin todellisuuden ongelmiin. Viestinnässä ja opetuksessa on hyödynnettävä tätä ryhmän kytkentäjärkeä.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras