Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on one-to-one-viestintä.
 

Verkko-opetuksessa painottuu enemmän one-to-one- eli kahdenkeskinen viestintä, kun taas lähiopetuksessa ensisijaista on one-to-many- eli monenkeskinen viestintä. Varsinkin verkko-opettajan kannalta ongelmana on, että kahdenkeskinen viestintä on opiskelijavetoista ja vie paljon aikaa, kun taas lähiopetuksessa viestinnän tahdin määrää opettaja. Kuitenkin oppija hyötyy kahdenkeskisestä viestinnästä, sillä tällöin viesti tulee yksilöllisesti kohdennetuksi kunkin oppijan tarpeisiin. Verkkokurssien palautteista taas käy selvästi ilmi, että opiskelijat ovat yleensä sitä tyytyväisempiä, mitä enemmän he saavat nimenomaan yksilöllistä ohjausta.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras