Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on VESLA.
 

Kuntien verkkosivuja voi arvioida helppokäyttöisen VESLA-mallin avulla, jonka on kehittänyt Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC. Arvioinnin tavoitteena on selvittää, miten julkishallinnon viestinnälle asetetut tehtävät eli informointi, neuvonta, osallistumisen edistäminen ja kansalaiskeskustelu toteutuvat verkkosivuilla. Käytännössä arvioijat merkitsevät lomakkeisiin, mitkä neljän arviointialueen 5 - 30 sisällöstä on tarjolla kunnan verkkosivuilla. Tarjottujen sisältöjen määrä summataan ja tulosta verrataan arviointiasteikkoon. Tulos kertoo, onko sivuilla hyödyllisiä sisältöjä kiitettävästi, hyvin, tyydyttävästi tai ei ollenkaan. VESLAlla saadut tulokset ovat odotettuja: informointi ja neuvonta toteutuvat useimmiten hyvin, mutta osallistumisen edistämisessä ja kansalaiskeskustelussa on edelleen parantamista.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras