Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on kodin ja koulun viestintä.
 

Viime viikolla keskusteltiin sosiaalisen median käytöstä kodin ja koulun viestinnässä. Keskustelu sai alkunsa, kun Terhi Unhola kertoi Vantaan kaupungin päivittäneen viestintäoppaansa ja ehdotti yhteistä verkkofoorumia, jossa pohdittaisiin keinoja sosiaalisen median käytön edistämiseksi. Kodin ja koulun vuoropuhelua haluttaisiin monipuolistaa ja toivottavasti myös tasa-arvoistaa ottamalla käyttöön uusia kanavia. Otin asian esille myös Valtakunnallisilla rehtoripäivillä, jossa olin perjantaina puhumassa viestinnästä ja verkko-opetuksesta. Pikakysely rehtorien piirissä paljasti ehkä yllättävästikin, että lähes kaikki suhtautuivat sosiaalisen mediaan myönteisesti. Kuitenkin vain kymmenkunta edustetuista kouluista käytti uusia kanavia kodin ja koulun viestintään; suosituimpia välineitä olivat Facebook ja blogit. Lähes kaikki osallistujat arvostivat myös verkon opetuskäyttöä, mutta arvioivat vain pienen osan koulunsa opettajista hyödyntävän sen mahdollisuuksia. Käytännössä verkkotyökaluja viestinnässä ja opetuksessa käyttävät edelleen yksittäiset digi-innokkaat rehtorit ja opettajat, mutta nyt he saavat työlleen selvän tuen Opetushallitukselta, joka suosittelee lisäämään sosiaalisen median käyttöä opetuksessa sekä kodin ja koulun välisessä viestinnässä.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras