Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on digilukutaito.
 

Ovatko nuoret diginatiiveja vai diginaiiveja? Kaksi israelilaista tutkijaa ovat analysoineet digitaalista lukutaitoa. He katsovat sen koostuvan viidestä osa-alueesta: visuaalisten ohjeiden tulkitsemisesta, hyödyntämisen kyvystä, hypertekstitaidoista, informaatiolukutaidosta ja sosioemotionaalisesta osaamisesta. Visuaalisten ohjeiden tulkitseminen on kuvallisten vihjeiden ymmärtämistä, ja hyödyntämisen kyky auttaa luomaan olemassa olevasta materiaalista uutta. Hypertaitoinen osaa yhdistää ei-lineaariset tietoainekset kokonaisuudeksi, informaatiolukutaito saa arvioimaan lähteitä kriittisesti, ja sosioemotionaaliset taidot liittyvät verkkoyhteisöjen toimintakulttuuriin.

Mitatessaan näitä lukutaidon lajeja lukio-, yliopisto- ja aikuisryhmällä tutkijat totesivat nuorten hallitsevan aikuisia paremmin visuaalisen ja hyperlukutaidon, kun taas tuottaminen ja lähdekritiikki olivat aikuisryhmän vahvuuksia. Sosioemotionaalisen osaamisen tulokset olivat ristiriitaisia ja vaativat lisäselvitystä.

Digilukutaidon erittely selkiyttää keskustelua siitä, ovatko nuoret diginatiiveja vai diginaiiveja. Tämän tutkimuksen mukaan sekä nuoret että aikuiset ovat molempia.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras