Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on käytettävyys.
 

Verkkosivujen käytettävyyttä on totuttu arvioimaan Jakob Nielsenin viiden kriteerin mukaan: opittavuus, muistettavuus, tehtävien suoritusaika, virheet sekä käyttökokemus. Tämän lisäksi verkko-oppimisympäristöjen yhteydessä on alettu puhua myös pedagogisesta käytettävyydestä, jolla tarkoitetaan kurssin hyödyllisyyttä ja käyttökelpoisuutta oppijalle. Arvioinnissa keskitytään siihen, kuinka verkkoaineisto tukee oppimista, vuorovaikutusta sekä opiskelutaitojen kehittymistä. Pedagogisella käytettävyysarvioinnilla pyritään selvittämään, sopiiko valittu toimintatapa kohderyhmälle kyseisen sisällön opiskeluun. Laajasti ottaen punnittavana on siis verkkokurssin soveltuvuus käyttötarkoitukseensa.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras