Sana viikonvaihteeksi

Yksityinen kielitoimisto   
 
   

Viikon sana on motivaatio.
 

Verkko-opiskelu vaatii hyvää yleismotivaatiota: oppijan aktiivista, pitkäjänteistä sitoutumista opiskelunsa tavoitteisiin. Tavoitteiden on palveltava opiskelijan omaa tiedontarvetta eli sisäistä motivaatiota, sillä aikuisopiskelijoita ohjaa harvoin pelkkä ulkoinen motivaatio, esimerkiksi arvosanat. Sisäinen motivaatio tekee opiskelusta kiinnostavaa, ulkoinen usein pakkopullaa. Verkko-oppimisessa on vielä lisäksi huolehdittava tilannemotivaatiosta käyttämällä vaihtelevia menetelmiä, esimerkiksi verkkokeskusteluun ja –tehtäviin kannattaa upottaa monipuolisesti erilaisia työtapoja ja näkökulmia aitojen työelämän tehtävien mukaisesti. Koulumainen todellisuuden pelkistäminen ja suorituskeskeisyys on verkossa rikos oppimista kohtaan - onneksi verkko-opettajalta puuttuu tilaisuus ja motiivi.


Edelliset viikon sanat


kielipoliisi
 
 
 
 
Twitter
 
Facebook
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras