Makumatka verkkokirjoittamiseen

Riitta Suominen ©   
 

Spice Up Your Online Writing in English
 

ALKUUN ‹› sivu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 

 

 

Superhyvä hyperlinkki

Verkkoteksti koostuu monista itsenäisistä osista, jotka linkitetään toisiinsa. Tekstit pitää siis kirjoittaa niin, että ne toimivat itsenäisesti mutta linkittyvät oivallisesti muiden tekstien kanssa.

Lisätietoa haluaville

Linkki yhdistää saman sivuston kaksi sisältöä tai kaksi erillistä sivustoa. Joskus puhutaan rakenteellisista ja assosiatiivisista linkeistä, joista edelliset palvelevat navigointia ja jälkimmäiset tarjoavat lisätietoja. Lisätietolinkit voivat johtaa joko oman sivuston sisältöihin tai johonkin muuhun sivustoon. Käytännöksi on tullut, että omat sivut avautuvat samaan selainikkunaan ja ulkopuoliset sivut uuteen ikkunaan, vaikka jotkut käytettävyystutkijat ovatkin asiasta ilmaisseet eriävän mielipiteensä.

Jos teksti on pitkä, sen käytettävyyttä voi parantaa linkitetyllä sisällysluettelolla. Sisällyksen alaotsikot tulevat heti pääotsikon jälkeen yleensä allekkain tai joskus myös vierekkäin pystyviivalla erotettuina. Sisällysluettelo vie näytön yläosasta kallisarvoista tilaa, mutta tarjoaa lukijalle mahdollisuuden poimia tarvitsemansa tiedot vierittämättä.

Avainsana linkiksi

Linkkien nimeämisessä on hyvä noudattaa yhtenäistä käytäntöä: sivuille voidaan johdattaa pelkällä nimellä tai osoitteella tai sitten molemmilla. Lukijalle ensimmäinen vaihtoehto on kevein. Linkkejä nimettäessä mietitään, mikä palvelee parhaiten lukijaa. Silmäilyä tukevat hyvin avainsanat, kun taas pitkät linkit tekevät tekstistä rikkonaisen näköistä ja pelkät pronominit taas ennustavat sisältöä huonosti. Esimerkiksi Twitteristä voit lukea tästä kannattaa muuttaa muotoon Kiinnostaako Twitter?

Linkin sisältöstä kannattaa antaa tekstissä riittävästi vihjeitä. Mitä paremmin lukija pystyy ennakoimaan linkistä avautuvaa sisältöä, sitä vähemmän tulee turhia klikkauksia. Läpinäkyvät linkit, nimet ja otsikot parantavat tekstin käytettävyyttä.

Linkit ovat verkkotekstin suola

Lisätietolinkit kuuluvat verkkotekstiin eikä niitä pidä karttaa, mutta ne on valittava harkiten. Hyödyllisiä lisätietoja tarjoavat yleensä yleistajuiset selitykset, perustelut, esimerkit ja uudet näkökulmat. On kuitenkin parempi tuoda muutama osuva kuin kymmenen sattumanvaraista linkkiä ja valottaa myös niiden tarkoitusta. Linkkien pitää tietysti olla toimivia ja ajantasaisia.

Opiskelijoille tarjotaan usein lisäaineistoa muissa tiedostomuodoissa. Niiden olennainen sisältö on hyvä selittää lyhyesti verkkotekstissä, niin että lukija voi ennakoida, kannattaako hänen avata tiedostoa. Tiedoston linkistä pitää ilmetä, että tiedoston muoto (pdf, doc, ppt jne.) ja sen koko, esimerkiksi IT-alan nimikkeet (Word-tiedosto, 249 kilotavua).

 
 
 
 
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Sana viikonvaihteeksi | Tekijänoikeudet | Kirjailijavieras