Näytteitä julkaisuista

Riitta Suominen  
 
 

 


Kaupunki Twitterissä. – Teoksessa Twitter viestintänä. Vastapaino 2018.
Kapulakielen kymmenen kärjessä, e-kirja.. Klaava Media. 2013.
Verkko-opettaja, toinen painos, e-kirja. Klaava Media. 2013.
Kapulakielen kymmenen kärjessä. Yksityinen kielitoimisto. 2013.
Verkko-opettaja. WSOYpro. 2011.
Mausteita oppimiseen verkosta – Kryddor för inlärning från nätet -verkkomateriaali. Turun yliopisto / Åbo Akademi. 2011.
Eväitä verkkokirjoittamiseen – Vägkost för nätskrivande -verkkomateriaali. Turun yliopisto / Åbo Akademi. 2011.
Become an eTeacher in a Week. Online Course. 2010. Stockholm College.
Valtionhallinto tutuksi -verkkokurssi. Valtionvarainministeriö. 2009.
Become an eTeacher in a Week. Turun yliopiston täydennyskoulutuslaitos 2008.
Löydä sisäinen toimittajasi. Tampereen kaupungin intraopas. 2008.
Vahvaa asiaa – Vahva-vaihtovalmennus. Teknologiakeskus Hermia, Lpkky, Pirko. 2007.
Verkko-opettajaksi viikossa, toinen uusittu painos. Turun yliopiston täydennyskoulutuslaitos 2007.
Viestintäfoorumi-verkkokurssi. Efeko 2007.
Kuntatekstien virheiden kymmenen kärjessä. Efeko 2007.
Kiinnostaako puhe? Esiintymistaitoa Keijo Kuivasen johdolla. DVD-tallenne. Yksityinen kielitoimisto 2006.
Koulun verkkosivusto - esite, lehti vai yhteisö? - VERSO 1.0. Tieto- ja viestintätekniikan käsikirja rehtoreille ja opettajille. Opeko 2005.
Verkko-opettajaksi viikossa. Turun yliopiston täydennyskoulutuslaitos 2005.
Break Through - English, Communication, International Relations. Lpkky 2005.
Mediapalvelujen ostajan opas. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 2004.
Viestintäverkko. 2001.
NOW - naisten uudet mahdollisuudet -multimediaohjelma. Now - New Opportunities for Women. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä 2000.
Sini Tuuli seikkailee -lastenkirjat.
Oppimateriaalin laatimisen verkkokurssi. 2000.
Moniammatilliset tiimit terveydenhuollossa. Helsingin yliopisto / Kansanterveystieteen laitos 1997.
Käytännön kokoustaito -multimediaohjelma. Kirjayhtymä 1996.
Kaikki näkyväksi - neuvottelu, vuorovaikutus ja vaikuttaminen -video. Helsingin yliopisto / Vantaan täydennyskoulutuskeskus 1995.
Käytännön kokous- ja neuvottelutaito. Kirjayhtymä 1994.
Käytännön kieli. Kirjayhtymä 1991.

 

 
 Kaupunki Twitterissä

Kaupunki Twitterissä -artikkeli sisältyy Twitter viestintänä -teokseen, jossa Twitteriä tarkastellaan tutkimusten perusteella useasta näkökulmista. Omassa artikkelissani vertailen Tampereen, Oulun, Espoon ja Turun Twitterin käyttötapoja. Kaupunkien viestintäohjeissa Twitter ja sosiaalinen media liitetään vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa, mutta käytännössä viestintä on melko yksisuuntaista. Twitter kuitenkin sopisi hyvin kansalaiskeskusteluun. Tutustu ja tilaa kirja verkkokaupasta.  alkuun  
 Verkko-opettaja e-kirjana

Opinnot alkavat, mutta onko verkko ja sosiaalinen media opettajilla hallussa? Opetuskäyttöön soveltuvia suomenkielisiä verkkopalveluita on tarjolla runsaasti. Verkko-opettaja esittelee käytännönläheisesti, mitä hyötyä palveluista on opetuksessa ja oppimisessa. Kirja opastaa kädestä pitäen blogien, wikien,.Facebookin ja Twitterin opetuskäyttöön. E-kirjan on kustantanut Klaava Media, ja se on myynnissä Elisa Kirjassa, Ellibsissä, Kobossa ja iBookstoressa.  alkuun  
 Kapulakielen kymmenen kärjessä

Hallinnon kieli on mutkikasta. Suomenkielinen lukija tarvitsee tulkkia saadakseen selvää hankalimmista asiakirjoista. Asia hukkuu helposti hämärien yhdyssanojen ja viittausten tiheikköön.

Kapulakielen kymmenen kärjessä -opas tarttuu ymmärtämisen esteisiin pilke silmäkulmassa. Se opastaa määrätietoisesti mutta hauskasti, miten sanottavan voi muokata selkeäksi. Kieliympäristön pilaamisesta saavat satikutia niin julkisyhteisöt kuin yrityksetkin.

Kirjan aineisto on kerätty kuntien ja valtionhallinnon koulutuksissa vuosikymmenen kuluessa. Muotonsa se on saanut FCG:n foorumissa, jossa julkistetaan vuosittain Kielipoliisin kymmenen kärjessä ja valitaan Vuoden kapula. Tilaa kirja.  alkuun  
 Verkko-opettaja – uusi kirja sosiaalisen median opetuskäytöstä

Opetuskäyttöön soveltuvien verkkopalveluiden määrä, käyttö ja käytettävyys on lisääntynyt viime vuosina valtavasti. Verkko-opettaja etsii yleisen innostuksen keskellä hypen sijasta hyötyä, jota nämä palvelut voisivat tarjota verkko-opettajalle ja -oppijalle. Kirja opastaa lukijan käyttökelpoisten palvelujen luo.

Verkko-opettaja on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat saada lentävän lähdön verkkokurssien toteutukseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa. Verkko-opettajaksi opitaan tekemällä: ensimmäiset kurssit suunnitellaan pienimuotoisiksi, niitä kokeillaan ja kehitetään kokemuksien pohjalta. Kirja on hyödyllinen ja käytännönläheinen opas sekä aloitteleville että kokeneille verkko-opettajille. Se on mainio apu sosiaalisen median opetuskäyttöön.

Suomenkielinen Verkko-opettaja on saatavilla kirja- ja verkkokaupoista.  alkuun  
 Become an eTeacher in a Week

Become an eTeacher in a Week is a book targeted to all instructors who make use of online networks in their work. Its chapters steer those intending to become eTeachers over the course of a seven-day week, and each day is given its own special tasks: getting acquainted with online materials, designing network activities and interaction, and preparing as well as evaluating materials. Interviews, explanations of terms and tips for links and for other reading offer many kinds of other interesting input. At its best, this guide operates the same way as a good opening speech in an online discussion: rather than end the process, the book begins it. Become an eTeacher in a Week was born as a cooperative project between education coordinator Satu Nurmela (University of Turku / Center for Extension Studies) and communications instructor Riitta Suominen (Yksityinen kielitoimisto). Both have long worked as eTeacher educators, course designers and in other specialist tasks in the field.
 
Order now  alkuun  
 Kuntatekstin virheiden kymmenen kärjessä

Kuntatekstin virheiden kymmenen kärjessä -oppaaseen on poimittu esityslistoista, pöytäkirjoista, muistioista ja muista julkisen alan teksteistä useimmin esiintyvät kömmähdykset. Kymmenen kärjessä -luettelo ei perustu tilastoon vaan kirjoittajan kokemukseen kuntatekstien arvioijana ja niiden laatijoiden kouluttajana. Luettelon virhetyypit esitetään käänteisessä järjestyksessä kymmenestä yhteen ja niitä havainnollistetaan aidoilla esimerkeillä ja parannusehdotuksilla. Lue opas ja tunnista omat suosikkivirheesi!  alkuun  
 Verkko-opettajaksi viikossa

Verkko-opettajaksi viikossa on suunnittelija Satu Nurmelan (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus) ja Riitta Suomisen yhteistyönä syntynyt opas verkko-opetuksesta kiinnostuneille. Kirjan luvut ohjaavat verkko-opettajaksi ryhtyvää seitsemän viikonpäivän ajan, ja kullekin päivälle on varattu oma tehtävänsä: verkkomateriaaleihin tutustuminen, verkkotoiminnan ja vuorovaikutuksen suunnittelu, materiaalin laatiminen, arviointi jne. Moniäänisyyttä tuovat haastattelut, sananselitykset sekä kommentoidut linkki- ja kirjavinkit. Opas toimii parhaimmillaan samoin kuin hyvä puheenvuoro verkkokeskustelussa: se ei päätä prosessia vaan aloittaa sen.  alkuun  
 Mediapalvelujen ostajan opas

Mediapalvelujen opas on kirjoitettu kaikille, jotka omassa toimessaan hoitavat yhteisön markkinointiviestintää. Oppaassa viestintää on lähestytty palvelujen ostajan ja tilaajan näkökulmasta. Kuusi viestinnän ammattilaista kertoo muun muassa seuraavista aiheista: Hyvä sanoma, houkutteleva viesti, Näin syntyy toiveiden mukainen ulkoasu, Liikkuva kuva markkinointiviestinnässä, Miten edetä verkkosivujen teossa, Mediasuomen sanakirja, Kuvat, kamerat, kuvaajat ja Kun tulet mainostoimistoon.  alkuun  
 NOW-romppu

Now-romppu esittelee koulutusta, joka parantaa naisten kilpailukykyä työmarkkinoilla. Koulutus liittyy Euroopan komission rahoittamaan projektiin, jonka yhtenä toteuttajana oli Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä. Now-projektia esittelevä cd-rom valmistui vuonna 2000, ja sitä on levitetty Suomessa, Englannissa, Irlannissa ja Saksassa.
  alkuun  
 
Mikä on Sini Tuuli -esitekirja?

Sini Tuuli -kirjat yhdistävät hauskasti lastenkirjan ja esitteen. Lapsekkaasti piirretty Sini Tuuli -hahmo seikkailee koko perheen lomapaikoissa ja kokee vaaroja ja vitsikkäitä tilanteita. Vauhdikas juoni sijoittuu lomaparatiisin kuvista rakennettuun maailmaan.

Lastenkirja on mainio muisto, koska sitä luetaan aina uudestaan. Se säilyy kirjahyllyssä ja muistuttaa mukavista elämyksistä. Lapset voivat elää kirjan avulla tähtihetket monta kertaa.

  alkuun  
 

 

Kaikki näkyväksi -video
 
Kadonnutta päättäjää etsimässä

"Epävirallisten toimintatapojen selvittäminen onkin sitten todellista salapoliisintyötä. Uutena valtuutettuna jouduin monesti kyselemään, missä todellinen päätöksenteko tapahtui, sillä monet ratkaisut oli jo tehty ennen kuin asiat tulivat valtuuston päätettäväksi.
 
"Ajan myötä alkoi selvitä, että henkilösuhteet olivat ratkaisevia kaikessa päätöksenteossa. Tähän henkilösuhdeverkostoon on mahdollista päästä sisään nopeastikin silloin, kun tulee valituksi suuresta puolueesta, mutta me tulimme mukaan kokonaan uutena ryhmänä, joten opastajia ei tahtonut löytyä.
Henkilösuhteita pitää olla paitsi luottamushenkilöihin myös virkamiehiin, koska nämä valmistelevat asiat ja tekevät siinä vaiheessa useita keskeisiä ratkaisuja. Vaikuttaminen on mahdollista valmistelun aikana, mutta useimmiten myöhäistä silloin, kun asia on esillä valtuustossa."

Kansanedustaja Satu Hassin haastattelu Kaikki näkyväksi -videolla

  alkuun  
 Käytännön kokous- ja neuvottelutaito

Mitä neuvotteleminen on?

Neuvottelu-sana kuulostaa muodolliselta ja tuo monelle mieleen virallisten valtuuskuntien istunnot. Harva tulee ajatelleeksi, että neuvottelu kuuluu itse asiassa jokaiseen arkipäivään. Aviopuolison kanssa neuvotellaan työnjaosta, lasten kanssa viikkorahoista, työtovereiden kanssa paitsi työhön liittyvistä hankkeista myös esimerkiksi loma-aikatauluista. Neuvottelutaidosta on siis hyötyä, vaikka ei osallistuisikaan tulopoliittisiin neuvotteluihin muiden kuin aviopuolison ja esimiehen kanssa.

Nykysuomen sanakirja määrittelee neuvotella-verbin seuraavasti:

1 keskustellen pohtia, miten asianomaisen olisi jossakin asiassa meneteltävä, täten vaihtaa ajatuksia, pitää neuvoa, konsultoida


2 kans. keinotella, keplotella (esim. Onkija sai hauen neuvotelluksi jäälle.)

Neuvottelutaitoa kehitetään parantamalla neuvottelu-sanan ensimmäiseen merkitykseen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Jälkimmäiseen merkitykseen liittyviä menetelmiä ei rehellisen neuvottelijan odoteta käyttävän.


  alkuun  
 Käytännön kieli

Luontevaa puhekieltä

Puhumme eri lailla kuin kirjoitamme. Puheessa suosimme tuttuja sanoja, lyhyitä lauseita ja yksinkertaisia rakenteita, kirjoituksessa käytämme sen sijaan vaikeampia sanoja, pitempiä lauseita ja mutkikkaampia rakenteita. Puhekieltä on helpompi ymmärtää kuin kirjoituskieltä. Puhekieli vie asiaa hitaasti eteenpäin ja annostelee sanottavansa kuulijoiden omaksumiskyvyn mukaan. Kuulijaa valmistellaan ja johdatellaan uuteen asiaan, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi:

kirjoituskieli
Tullessaan eilen töistä Virtanen kolaroi työtoverilta lainaamansa auton käyttökelvottomaksi.

puhekieli
Tiedättekö Virtasen Matin. Matti lainasi eilen työkaveriltaan Mersun ja lähti sillä kotiin. Arvatkaa mitä sitten tapahtui - Matti ajoi kuorma-auton perään ja Mersu meni ihan romuksi.

Puhe- ja kirjoituskieli ovat eri kielimuotoja. Puhekieli sisältää runsaasti johdatteluja, toistoa ja täytesanoja, siksi se tuntuu väljältä ja helppoymmärteiseltä. Puhetta ei siis pitäisi kirjoittaa valmiiksi ja lukea suoraan paperista, koska tiivistä kirjoituskieltä on vaikea ymmärtää kuultuna. Jos ei rohkene puhua ilman kirjoitettua tekstiä, täytyy kirjoitus muokata puhekieliseksi.


 
 
 
 
Etusivu | Kielitoimisto | Superhyvä | Oppimateriaali | Verkkomateriaalit | Näytteet | Kuumat linkit | Verkkoyhteisöt | Kirjailijavieras