Arviointi

Itsearviointi suuntaa toimintaa
Arviointi on palautetta oppimisesta. Palautetta antavat opettaja, vertaisryhmä ja oppija itse. Palautetta tarvitaan oppimisprosessin eri vaiheissa, ei ainoastaan sen lopussa. Palautteen tavoitteena on ohjata prosessia oikeaan suuntaan ja pohtia vuorovaikutuksessa hyvän suorituksen kriteereitä.
 
Palautteen pitäisi tukea itsearviointia, joka on tärkein aikuisopiskelijan arvioinnin muoto. Oppija itse pystyy parhaiten arvioimaan tietorakenteissaan tapahtuneita muutoksia. Tärkeätä on tutkia tiedon ymmärtämistä, muuntelukykyä, ongelmanratkaisun kehittymistä määrällisen muutoksen sijaan.

Anna palautetta!
Tämä e-oppisen sivuston tarkoituksena on tarjota koulutuksen suunnittelijalle ideoita siitä, kuinka eri elementtejä voi hyödyntää verkkoympäristön suunnittelussa. Erityisesti halusimme kokeilla, miten multimedialla voidaan korvata verkkomateriaalien raskaita tekstejä. Millaisia ajatuksia sivusto sinussa herätti? Saitko virikkeitä oman verkkomateriaaliisi? Mikä toimii, mikä ei?

Nimi:

 
Sähköposti:


Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003