Testit

Testejä ja avoimia kysymyksiä
Testeissä voidaan käyttää avoimia tai suljettuja kysymyksiä. Suljetut kysymykset esittävät väittämän, johon oppilas voi vastata vain joko Kyllä tai Ei. Suljettuihin kysymyksiin perustuvat testit on helppo ja nopea tarkastaa ohjelmallisesti. Esimerkki suljetusta kysymyksestä on "Sisältääkö WebCT sähköpostin?"
 
Avoimiin kysymyksiin oppilas joutuu itse kirjoittamaan vastaukset. Esimerkki avoimesta kysymyksestä on "Miksi oppimisympäristö täytyy ottaa huomioon kurssia suunniteltaessa?" Avoimiin kysymyksiin perustuvia testejä ei voi tarkastaa ohjelmallisesti, vaan ne vaativat enemmän aikaa sekä oppilaalta että ohjaajalta.

Miten oppija saa palautetta?
Verkkoympäristön keskustelupalsta helpottaa avoimiin kysymyksiin annettavien vastausten käsittelyä: Jos oppilaat antavat vastauksensa keskustelupalstalla, niitä voivat kommentoida ohjaajan lisäksi myös muut oppilaat. Usein on myös niin, ettei avoimiin kysymyksiin ole oikeita ja vääriä vastauksia, jolloin riittää, että vastauksia voidaan kehitellä eteenpäin keskustelupalstalla. Tällä tavoin käsitellyistä vastauksista hyötyvät siis oppilaan ja ohjaajan lisäksi muutkin oppilaat.
 
Avoimiin kysymyksiin vastaamalla oppilas saadaan parhaimmillaan pohtimaan asioiden syitä ja merkityssuhteita. Tällöin oppilas tuottaa uutta tietoa itselleen eikä pelkästään kertaa jo oppimaansa.

Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003