MedialukutaitoVideo:
Pirjo Hiidenmaa
Erikoistutkija,
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
QuickTime
Windows Media: 56kbps | 112kbps
Video:
Mikko Lehtonen
Mediakulttuurin professori,
Tampereen yliopisto
QuickTime
Windows Media: 56kbps | 112kbps
Video:
Frans Mäyrä Professori,
Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorio
QuickTime
Windows Media: 56kbps | 112kbps

Kuvan, tekstin ja äänen tulkintaa
Medialukutaidolla ymmärretään yleisesti eri viestimien "luku- ja kirjoitustaitoa". Se on siis tekstin, kuvan ja äänen sekoitusten tulkinnan taitoa. "Kirjoittaminen" on itse tuottamista eli tekstin, kuvan ja äänikerronnan käyttöä audiovisuaalisissa mediateksteissä.
 
Multimediakerronnassa voidaan käyttää erilaisia elementtejä: ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Ääni voi tarkoittaa erilaisia tehosteääniä, musiikkia tai puhetta. Kuvien tarkoituksena on visualisoida, havainnollistaa ja elävöittää sisältöjä. Kuva ja teksti rakennetaan yleensä toisiaan täydentäviksi. Myös liikkuvat kuvat ja erilaiset animaatiot soveltuvat verkko-oppimismateriaaleiksi. Digitaaliselle videolle on olemassa useita käyttöympäristöjä: multimediaesitykset, Internet-sivut, DVD-levy sekä digitaalitelevisio.

Kriittinen medialukutaito?
Suppea medialukutaito tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia koneita, välineitä ja viestimiä. Toiminnallinen medialukutaito sisältää jo lukemisen ja kirjoittamisen toimintoja eli kykyä ilmaisuun, mediatekstien tulkintaan ja tiedonhankintaan. Luovalla tasolla mediaa osataan käyttää, soveltaa ja arvioida tarpeen mukaan. Oppimisprosessissa oppijoilta ja opettajilta vaaditaan teknisiä valmiuksia, kykyä tuottaa tietoa ja analysoida oppimateriaaleja. Tieto-ja viestintätekniikkaa hyödyntävä opetus vaatii opettajalta myös verkkopedagogiikan tuntemista.
 
Kriittinen medialukutaito tarkoittaa sitä, että tietoverkkojen käyttäjä oppii erottamaan tärkeän tiedon vähemmän tärkeästä, löytämään oleellisimman tiedon tietomassasta ja muodostamaan oman näkemyksensä asioista.
Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003