Verkkokirjoittaminen

Vähän tekstiä, paljon koukkuja
Oppimateriaalia verkkoon kirjoittava joutuu taistelemaan aina tekstin määrän kanssa, koska näytöltä ei haluta lukea kirjoja vaan pikemminkin lehtijuttuja. Lukijalle olisi tarjoiltava nopeasti kokonaiskuva ja muutama kiinnostava näkökulma, jotta hän viipyisi sivuilla yli parin minuutin.

Kolmen koon ohjelma
Miten teksti sitten vähenee? Kokeile kolmen koon ohjelmaa: karsi löysä sanonta, korvaa osa tekstistä kuvalla (tai muilla mediaelementeillä) ja kiteytä kokonaisuus hypertekstiksi.
 
Hypertekstin päätaso rakennetaan tiiviiksi ja juonelliseksi. Päätekstiin sijoitetaan linkkejä, joiden kautta löytyy lisätietoa, esimerkkejä, sananselityksiä ja erilaisia lähdeaineistoja. Hypertekstin rakenne tehdään helposti ennustettavaksi, niin että käyttäjä kokee hallitsevansa ympäristöä.

Lue ainakin tämä
Jos kuitenkin päädyt siirtämään vanhaa oppimateriaalia verkkoon, tee ainakin seuraavat muutokset: vähennä tekstiä, lyhennä jaksoja ja käytä journalistista otsikointia.

Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003