Verkkokeskustelu

Miten keskustelemalla oppii?
Oppimiseen liittyvä verkkokeskustelu on tavoitteellista toimintaa. Sen avulla etsitään uutta tietoa, haetaan ratkaisua ongelmaan, tuotetaan suunnitelmia, raportteja ja muita materiaaleja. Tavoitteessa pysytään, vaikka muut vaikenevat kuningasajatuksesi kuoliaaksi tai antavat negatiivista palautetta. Peliä ei luovuteta kesken!
 
Kiire vaivaa aina aikuisoppijaa. Viestin lukeminen, niihin vastaaminen ja yhteiseen tehtävään perehtyminen vie aikaa. Keskustelu on selkeästi aikataulutettava osaksi opiskelua. Verkkokeskustelun pelisäännöt sovitaan ryhmässä: ryhmä sitoutuu tiettyyn tavoitteeseen, osallistumisen määrään ja vastavuoroisuuteen.

Moniäänisyys palkitsee
Verkkokeskustelu on tasa-arvoisempaa kuin kasvokkain käyty: puheenvuorojen painavuus määräytyy enemmän perustelujen kuin aseman nojalla. Tasavertainen osallistuminen takaa, että oppimistilanne ei kulje vanhojen nuottien mukaan vaan aina uusia polkuja. Verkkokeskustelu on parhaimmillaan moniäänistä dialogia, jossa asioita tutkitaan yhteisesti eri sisällönalojen ja yhteisöjen näkökulmasta.





Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003