Oppimisprosessi


Oppiminen on tutkimusmatka
Oppimisprosessi kuvataan usein polkuna, jossa oppiminen tapahtuu ja etenee erilaisten vaiheiden kautta. Yrjö Engeström kirjoittaa: "Oppimisprosessissa oppija on tutkija, joka etsii ratkaisua ja selitysmallia jollekin ilmiökokonaisuudelle, koettelee muodostamaansa mallia käytännössä ja korjaa sitä".
 
Oppimisprosessi voidaan jakaa vaiheisiin, joista kukin vaatii oppijalta määrätynlaisia tekoja opittavan asian työstämiseksi. Oppimisprosessiin vaikuttavien tekijöiden tunteminen auttaa koulutuksen suunnittelijaa tukemaan oppijaa oppimispolulla. Opettajan ja oppijan on yhdessä suunniteltava oppimispolku, niin että se on oppijalle mahdollisimman hyödyllinen.
Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003