Oppimiskäsitykset

Opetuksesta verkko-oppimiseen
Työelämän ja yhteiskunnan muutokset vaativat jatkuvaa kouluttautumista. Verkko-opiskelu on mahdollista sovittaa aikuisoppijan elämäntilanteeseen usein paremmin kuin lähiopetus.
 
Verkko-opintojen rakentamisessa oppimisnäkemys ohjaa suunnittelua. Se vaikuttaa siihen, millaista oppimista tavoitellaan, mikä osuus vuorovaikutukselle annetaan oppimisessa ja missä ympäristössä työn vaatimia menetelmiä, tietoja ja taitoja katsotaan parhaiten opittavan. Oppimiskäsitys ratkaisee myös, kuinka paljon painotetaan oppimiselle välttämättömiä metataitoja.
 
On monia tapoja oppia. Tietyissä tilanteissa perinteiset opetus- ja oppimistavat toimivat menetelmänä hyvin, ja niitä voidaan hyödyntää myös verkko-opetuksessa. Perinteiset menetelmät kaipaavat kuitenkin verkossa rinnalleen myös vuorovaikutteisempia työtapoja.Video:
Margit Lemström
Opiskelija, Amiedu
QuickTime
Windows Media: 56kbps | 112kbps
Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003