Oppimisympäristö


Oppija luo itse oppimisympäristönsä
Opiskelu tietoyhteiskunnassa ja erilaisten oppimismahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää uudenlaista asennoitumista oppimiseen. Opiskelussa tähdennetään opiskelijan itseohjautuvuutta ja vastuullisuutta omasta oppimisesta.
 
Opiskelija asettaa itselleen oppimistavoitteet ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Koulutus tarjoaa aineksia, joista oppija rakentaa itselleen tietoja, taitoja ja valmiuksia omien päämääriensä mukaisesti. Olennaisia ovat oppijan omat kokemukset, yksilölliset työtavat ja oma työskentely. Oppiminen on yksilön aivoissa tapahtuvaa toimintaa: sisäistä ajattelun ja toimintojen kehittymistä. Tulos saattaa olla selvästi havaittavissa, mutta usein tietojen ja asenteiden oppiminen voi näkyä vasta pitkän ajan kuluttua.

Ajasta ja paikasta riippumatonta?
Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö. Se sisältää sosiaalisia, fyysisiä, teknisiä ja didaktisia ulottuvuuksia. Siihen kuuluvat kaikki opiskelijan käytössä olevat opiskelumuodot, oppimistavat ja työskentelyvälineet.
 
Oppiminen on inhimillinen kokonaisvaltainen prosessi, jossa teknologisia ratkaisuja voidaan käyttää työkaluina. Ajasta ja paikasta riippumattomuus on kuitenkin harhakuvitelma: oppimiseen tarvitaan aina aikaa, paikka ja oppijan omaa oppimistyötä.
Etusivu

In English

_________

© Copyright 2002-2003